Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №401 Дніпровської міської ради
Звіт керівника

Звіт керівника

Комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 401

Дніпровської міської ради

Мущенко Тетяни Вікторівни

перед  педагогічним колективом батьками і громадськістю

за 2020/ 2021 навчальний рік з питань діяльності закладу

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

Мета: Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Реалізацію основних завдань дошкільної освіти: виховання патріотичного, громадянського ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної   та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Діяльність закладу направлена на подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи, управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:

 1. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 2. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 3. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401» Дніпровської міської ради розташований за адресою: пров. Крушельницької, 14, розпочав функціонування у 1985 році.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 12 груп та 220 місць для дітей від 2-х до 6 років. На сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп, серед яких 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку. Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками.Всі групи з українською мовою навчання

Цього навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало246 вихованця, з них: 

• раннього віку – 54 дітей;

• дошкільного віку –192дітей;

• випущено до школи –57 дітей.

.У червні-серпні за заявами батьків та враховуючи електронну реєстрацію до дошкільного навчального закладу за звітній період прийнято 30 дітей.

. Дошкільним навчальним закладом здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються 5-ти річні діти, що не відвідують навчальні заклади, з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультативної допомоги сім’ям. У закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5-ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. Всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з вихідними в суботу, неділю та святкові дні. Режим роботи нашого закладу: 7.00 до 17.30 та 10,5 годинним перебуванням дітей. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

У закладі в наявності кабінет завідувача, кабінет методиста та практичного психолога, кабінет завгоспа, пральня, харчоблок. Територія навчального закладу озеленена, поділена на зони відповідно до вимог щодо організації розвивального життєвого простору. Кожна група має окремий майданчик, на якому встановлено ігрове обладнання, інсталяції, квітники. Маємо кладовку для зберігання садового інвентарю та матеріалів для сезонного використання.

     Адміністрацією і педагогічним колективом створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів, залів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.  Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальну, гігієнічну кімнати та роздягальню. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та іграшковим навчально-методичним обладнанням.

Для виховання та навчання дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
• музична зала;

• спортивна зала;

• кабінет практичного психолога;

• методичний кабінет;

• медичний блок (кабінет- маніпуляційна, ізолятор)

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

• спортивний майданчик.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 45 працівників. Відповідно до затвердженого штатного розпису працюють23 фахівець, з яких: завідувач - 1; вихователь-методист та практичний психолог - 1; вихователі - 15; музичний керівник – 2; інструктор з фізкультури – 1; керівник гуртка - 1; сестра медична старша – 1, з них 9 мають повну вищу освіту, 10 – неповну вищу освіту. Молодшого обслуговуючого персоналу – 16 працівник.

 Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 3 чол., перша категорія – 3 чол., друга категорія – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 4 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагога. Протягом 2020-2021навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу педагогічного досвіду, майстер-класи. 

Адміністрація дошкільного навчального закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Адміністрацією закладу не тільки надавалася методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми.

У дошкільному навчальному закладі здійснюється система безперервного підвищення кваліфікації педагогів за трьома напрямками:

- один раз у 5 років навчання на курсах підвищення кваліфікації

- участь у методичних заходах міста, району (методичні об’єднання, засіданнях шкіл передового педагогічного досвіду та молодого фахівця, конкурси, семінари тощо);

 - самоосвіта педагогічних працівників.

функції забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та здійснення їх науково-методичної підтримки перейшли до центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які почали діяти з 1 вересня 2020 року на основі Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, що створено внаслідок реорганізації НМЦ/НМК.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України,- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);Положення про дошкільний навчальний заклад;Конвенції про права дитини;Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція);Листів МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових актів. А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

 З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2020 - 2021 навчальному році зусилля педагогічного колективу були спрямовані на вирішення таких завдань:

 • застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості
 • забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом
 • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій;

Для успішного вирішення всіх запланованих завдань в дошкільному закладі створені відповідні умови:

 • зібрано нормативну базу;
 • постійно здійснюється поповнення психолого-педагогічної, методичної літературою, іграми, посібниками, конспектами;
 • постійно підвищується професійний рівень педагогів;
 • удосконалюється система самоосвіти.

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році здійснюєвалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Положення «Про дошкільний навчальний заклад» (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305), Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020р.), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234) та інших нормативно-правових актів. З метою забезпечення змісту дошкільної освіти в умовах змінної епідеміологічної ситуації в регіоні колектив закладу у 2020-2021 навчальному році обрав наступні пріоритетні напрями діяльності:

-фізкультурно-оздоровчий;

-екологічний;

Спираючись на рекомендації Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 року №1/9-411 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році» та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42 «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» та приймаючи до уваги рекомендації програми  обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи на 2020 р. – 2023 р.» колективом дошкільного навчального закладу №401 було визначено такі пріоритетні завдання:

 1. Формування екологічної свідомості та навичок практичного життя дітей дошкільного віку  шляхом залучення проектної діяльності в освітній процес закладу.
 2. Удосконалення методів роботи щодо зростання фізичного, морального та духовного здоров’я  дошкільників через інтеграцію родинного та суспільного виховання в умовах змінної епідеміологічної ситуації в регіоні.
 3. Підвищення самоефективності педагогів в процесі запровадження особистісно орієнованої моделі освіти через використання ігрових методів навчання та створення ефективного розвивального середовища.

Основні програми на навчальний рік було обран такі:

-  «Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. керівник   Білан О.).

- «Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма», (наук. кер. Крутій К. Л.)

 1. Парціальні програми:
 •   «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.).
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.)
 •  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.)
 • «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п"ятого року життя» ( авт.кол. Бондар С.В.)

Педагогічний колектив ДНЗ у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку: підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, патріотичне виховання дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами програми навчання і виховання дітей.З метою впровадження в практику навчально-виховної роботи Базового компоненту дошкільної освіти в 2020-2021н. р. в дошкільному закладі працювала творча група із найбільш кваліфікованих, ініціативних, креативних педагогів, якою було розроблено план щодо налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до проблеми «Використання ІКТ- технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»

 Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентвалася планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.Річним планом роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Педагоги поглибили свої знання беручи участь у:

Семінарі

«Розкриття інноваційного потенціалу педагогів засобами педагогічного проектування»
«Мистецтво взаємодії з батьками»

- Типові труднощі й помилки сімейного виховання та форми надання допомоги родині

- Форми взаємодії педагога з батьками

- Спілкування із сучасними батьками: просто чи складно?

Тренінгах

 1.«Створюємо позитивний клімат в педагогічному колективі»

2. «Ігрове моделювання як засіб активізації педагогів»

Консультаціх

1.Форми організації життєдіяльності дітей дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля»

2. «Професійні вимоги до особистості педагога»

3.Конфлікти в педагогічному колективі

4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей

5.Розвиток інтересу дітей до природного середовища шляхом задоволення потреби в нових враженнях (ранній вік)

6. Насилля в дитячому садку.  Шляхи запобігання

7.Мотиваційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

8.Надзвичайні ситуації (підготовка до літнього оздоровлення.

У 2020-2021 навчальному році на безоплатній основі велась робота гуртка з англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку

Музично - естетична діяльність у дошкільному навчальному закладі здійснюється музичними керівниками Осняч В.М. та Гірман А.Ю, які на високому рівні проводять музичні заняття, святкові ранки, розваги де педагоги розвивають здібності кожної дитини і знаходять підхід до кожної дитини індивідуально. Вони навчають дітей любити співати пісні, вміти слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися, формують у дітей естетичний смак. 

Психологічну службу в дошкільному навчальному закладі представляє практичний психолог Ніколенко Марина Володимирівна, яка допомагає розкрити нові грані характеру дітей, допомагає їм стати впевненішими, товариськими і життєрадісними. Систематично проводиться діагностична робота - це психологічне обстеження груп дітей з метою виявлення рівня розвитку або причин, які гальмують цей розвиток. Цей напрямок здійснюється у формі планової діагностики або діагностики по запиту педагогів, батьків, адміністрації, і є важливим підготовчим етапом для подальшої корекційно-розвивальної роботи. Практичний психолог використовує тестування, спостереження, анкетування, бесіди з дітьми та батьками, аналіз продуктів дитячої творчості (малюнків, аплікацій, поробок). 

Головною метою роботи колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2020 року було обстежено 62 дітей старших груп ДНЗ.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 

Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у дітей сформовано належний рівень знань. Вони вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі. 

Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 401 здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Мущенко Тетяна Вікторівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному навчальному закладі прийнято такі форми самоврядування:

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• піклувальна рада ДНЗ;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

• комісія з охорони праці;

• пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача дошкільного навчального закладу у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:

1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2. Складання бюджетного запиту на 2020 рік;

3. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ДНЗ (ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання, групових осередків, підсобних приміщень, висадження квітів та кущів, омолодження застарілих дерев, завезення піску тощо);

4. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

5. Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач сплановано керує нею. За наслідками обліку дітей, електронній черзі у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу психолого-педагогічного консультативного пункту.

6. Колектив постійно працює над створенням прозорості та позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет-сайті «Класна оцінка». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців. Цікаві статті, фотогалерея,  висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З початку 2019 року на особистому прийомі у завідувача ДНЗ були 34 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування, оформлення дитини до ДНЗ, організація харчування, умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Всі питання розглянуті, надані відповіді та прийняті позитивні рішення. Вирішено позитивно 78 звернень. Відмовлено - 0

7. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). 

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, батьківський комітет та піклувальну раду ДНЗ.

7. Організація роботи із сім’ями вихованців.

Працюючи з дітьми, педагоги враховують вплив родини на формування творчих здібностей інноваційної особистості. З цією метою з кожною родиною намагаються налагоджувати тісний контакт. Робота з батьками організовується у вигляді індивідуальних бесід, батьківських зборів, консультацій, анкетувань. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків шляхом проведення різнопланової системної роботи.

Аналізуючи результати проведеної роботи, педагоги планували подальшу двосторонню виховну роботу – з вихованцями та їхніми батьками. У взаємозв’язку з практичним психологом педагогами кожної вікової групи розроблені консультації-рекомендації для батьків з проблемних питань.

Для розширення інформаційного поля батьківської громадськості працює Інтернет – сайт «Класна оцінка». Цікаві статті, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей. Також в Інтернет мережі існує постійно діюча електронна черга зарахування дітей до закладу.

Загальні батьківські збори в дошкільному навчальному закладі проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків. В їх проведенні використовуються активні форми роботи: елементи тренінгу, консиліуми, обмін досвідом, практикуми та інше.

В основу взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.

8. Соціальна активність дошкільного навчального закладу

Працівники дошкільного навчального закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. Упродовж 2019 року педагогічний колектив брав участь у:

• очному етапі обласного конкурсу «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців дошкільних навчальних закладів;

• щорічній акції «За чисте довкілля»;

• огляді-конкурсі на кращий ігровий майданчик перед початком літнього оздоровлення дошкільників;

9. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. 

Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку дошкільного навчального закладу відповідно до умов Договору від 05.03.2018 року № 401/С UA-2018-01-29-004243-c і в строки, встановлені цим Договором. 

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування для батьків становить: для груп раннього віку – 12 грн. 73 коп., для дошкільних груп  - 20 грн. 52 коп. 

Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації дошкільного навчального закладу за прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.

На центральному вході в заклад оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Біля харчоблоку розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (3 чол. безкоштовно),  діти з багатодітних родин (9 чол. 50% від вартості харчування), діти, батьки яких знаходяться в АТО (10 чол. безкоштовно), 1 дитина – інвалід безкоштовно.

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

• Конституція України;

• Конвенція ООН про права дитини;

• Закон України «Про охорону дитинства».

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

• надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;

• формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

• створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

Особлива увага в дошкільному навчальному закладі приділяється сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах. Педагоги розробляють індивідуальні програми педагогічного супроводу цих сімей. Забезпечено постійне оновлення банку даних на сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах. З ними плідно працює психологічна служба.

За результатами проведеної роботи у закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5 – ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. За звітний період всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.

11. Система роботи дошкільного навчального закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, розроблені поради, рекомендації, пам’ятки для батьків та розміщені в інформаційних куточках.

Упродовж року під час проведення Тижнів безпеки дитини та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад, травень), вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі через бесіди «Твої дії в разі небезпеки», «Наодинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», під час проведення інтегрованого заняття «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто», пригадали правила поводження з електроприладами, небезпечними предметами, на водоймах та в лісі, прийняли участь у розвазі «Твоя безпека – твоя уважність», сюжетно-рольових іграх «Сім’я», «Швидка допомога», «Пожежники», у моделюванні ігрових ситуацій, спрямованих на формування навичок телефонної розмови, безпечної поведінки вдома та на вулиці. Діти брали участь разом з батьками у конкурсі малюнка «Небезпечні речі» та «Діти на вулиці».

Для попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті адміністрацією закладу розроблені комплексні заходи з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм.

З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі адміністрацією проводяться різні види контролю із залученням членів комісії з техніки безпеки, організації охорони праці та профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.

Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: оновлені папки-пересувки, ширми: «Допоможи собі сам», «Сірники не іграшка», «Дитина на вулиці».

В групах плануються та проводяться тематичні заняття та розваги з дітьми по безпеці життєдіяльності в побуті, на дорогах, створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В дошкільному навчальному закладі в холі розміщено наочні яскраві куточки для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, на дорозі, під час пожежі.

У роботі з батьками з цього питання було проведено наступні заходи: загальні батьківські збори «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема» (рекомендації, обговорення небезпечних ситуацій), бесіди «Як запобігти, як допомогти», конкурс «Небезпечні речі для кмітливої малечі» (малюнок, аплікація про надзвичайні ситуації), практичні заняття «Дії батьків під час нещасного випадку», зустріч з лікарем «Профілактика отруєнь», вікторина «Стихійні лиха»(правила поведінки під час їх виникнення), просвітницької роботи «Поведінка дорослого й дитини в зоні стихійного лиха». 

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

В дошкільному навчальному закладі за запитом батьків організована робота охоронного агентства «Центуріон-04» з 9.00 – 17.00, що сприяє найбільш безпечному перебуванню дітей в дошкільному навчальному закладі.

12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2019 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників ДНЗ, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів) та придбання господарчих товарів

 Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу. Висловлюємо вдячність батьківському комітету, який допомагає педагогічному колективу у проведенні ремонтних робіт у групах та на території дошкільного навчального закладу, створенні сприятливого мікроклімату для гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, що відповідає сучасним вимогам стандартів освіти. 

Завідувач КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 401» Т.В. Мущенко