Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №401
Звіт керівника

Звіт завідувача за 2016 – 2017 н.р.                                                                                                              
Комунального закладу освіти                                                                               
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401”                                        
Дніпровської міської ради                                                                         
Кулебякиній Світлани Денисівни                                                                                    
перед педагогічним колективом та громадськістю  
                                          
  Порядок денний:
1. Вибір лічильної комісії                                                                                                                                    
2. Звіт завідувача.                                                                                                                                                        
3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).                        
4. Таємне голосування.
І. Слухали:
Гриценко Я.Є., яка запропонувала в лічильну комісію обрати  7 чоловік,                                   
а саме:                                                                                                                                                                 
практичного психолога – Грибовську Т.О.                                                                              

Представників батьківської громади :                                                                                       
Садовникова О.В.(гр. №2), Гладка Е.Г.(гр.№3),

Пискун О.В.(гр.№5),              
Куличенко П.Ю. (гр.№7), Ацута Н.В.(гр.№9),
Матвиєнко А.В.(гр.№10).
Виступили:
Ващенко Д.С. запропонувала проголосувати за них списком.
Ухвалили: 
В лічильну комісію обрати  7 чоловік
Результати голосування:  за – 200
                                       проти – 0
                                       утрималися – 0 .
ІІ. Слухали:
Завідувача  Кулебякіну С.Д. про роботу дошкільного навчального закладу.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:                                                                                                                                                              
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.


Завдання звітування:                                                                                                                                                                                          
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.                                                                                                                                                      
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.


Дошкільний навчальний заклад № 401 Амур-Нижньодніпровського району працює з 1985 року.
Юридична адреса: 49125 м. Дніпро,
пров. Крушельницької, 14
т.: 761-84-15.
Розрахований на 12 групи з наповнюваністю 220 дітей.                                                  
На даний час в дошкільному закладі функціонує 11 груп раннього та дошкільного віку:                                                                                                                                          
- раннього віку - 3;                                                                                                                          
- дошкільного віку – 8
з них:
молодший дошкільний вік – 3;
середній дошкільний вік – 2;
старший дошкільний вік – 3.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 327 дітей дошкільного віку.  
Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Всі вікові групи працюють 10.30 годин.  

Вихідні дні: субота, неділя та святкові

Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи - 7.00

Закінчення - 17.30

Чергова група - 17.30 - 18.30                                                                                                                      
До послуг дітей в дошкільному закладі спортивна зала з ігровим та спортивним обладнанням, музична зала, кабінет практичного психолога та керівника гурткової роботи, медичний блок.                                                                               Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:                                                             

- Конституції України;                                                                                                                
- Закону України «Про освіту»;                                                                                                             

- Закону України «Про дошкільну освіту»;                                                                             

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;                                                                                         

- Закону України «Про охорону праці»;                                                                                      

- Закону України «Про цивільну оборону»;                                                                                  

- Закону України «Про дорожній рух»;                                                                                           

- Закону України «Про відпустки»;                                                                                                      

- Закону України «Про мови»;                                                                                                   

- Базового компонента дошкільної освіти (2010 р. зі змінами);                                                                           

- Комплексною додатковою освітню програмою «Дитина в дошкільні роки», а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими інструкціями та річного плану роботи.   
   В КЗО ДНЗ №401 працює 50 співробітників, 23 з них педагогічних працівників, 27 особи – обслуговуючий та технічний персонал.                                                                                               
   Навчально - виховну роботу здійснює педагогічний колектив - 23 педагога:
                   - фахівців з вищою педагогічною освітою - 15;
                   - із середньою спеціальною - 9 (41%);
                   - із спеціальною не педагогічною -  1 (4%).
                   - кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 11
                   - перша категорія – 2;
                   - друга категорія – 2;
                    - вища категорія – 2;
                   - тарифний розряд – 9;
                   - звання «вихователь-методист» - 2;
                   - звання «старший вихователь» - 1.
    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Рівень майстерності педагогів достатньо високий.
   Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ДОІПОПП.
   Щороку в дошкільному закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників та атестацію.                                                                                                                    Методичним кабінетом дитячого закладу проводяться педагогічні ради, майстер класи, тренінги, консультації, семінари, семінари-практикуми для педагогів.


Охоплення навчанням дітей 5- річного віку.


«Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №401, до складу якої входять педагогічні працівники.
Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.
   Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.


Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі.


    Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.
   Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.
   В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Галушко В.Л, систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.
    На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.    

Протягом року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педагогічні технології, були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.                                          

Педагоги закладу регулярно відвідували методичні об’єднання, школу ППД, майстер-класи.


Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.


   Для розвитку та реалізації здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює гурток з англійської мови.


Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.
Залучення додаткових джерел фінансування.     
   

                                                                    

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.                                                                                                                    

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:
- за кошти депутату придбано медіа проектор та екран, а також металопластикові вікна груп №2, №1, №8 та кімнати практичного психолога;
- придбано кріплення для медіа проектору та шнури для його підключення;
- відремонтована витяжка на харчоблоці;
- відремонтована стеля груп №10 та харчоблоку;
- зроблена огорожа дитячої площадки (дерев`яна);
- зроблен поточний ремонт групи №2, №6; №10;
- водонагрівач електричний;
- придбані двері (4 одиниці) та аксесуари до них;
- жалюзі та світильники (6 од.);
- столи 4-х местні (4 од.);
- замінений ковролін у спортивній залі;
- придбано лінолеум, гардини, килим, накидки для дитячих стільців (30 одиниць) для музичної зали;
- придбана фарба для фарбування майданчиків та групових кімнат;
- придбані миючи засоби (сода кальцінована, дезактін) тощо.

 

  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.


    Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
   Медична сестра закладу Кулак Т.І. здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий  медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
   Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».
   Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
   Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;
- організація догляду за дітьми;
- робота з колективом по ОП, ОБЖД;
- навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД;
- робота з батьками.
    Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дітей під час перебування в дошкільному закладі.
  Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.д.


Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників.


   Станом на 25.10.17 р. КЗО  ДНЗ № 401 відвідує 327 дітей. Особовий склад працівників становить 50 осіб. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось за двотижневим (осіньо-зимовим та весняно-літнім) меню, яке погоджено в Держсанепідслужбе.
   Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
   З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.
    Хочу висловити подяку всім батькам які не були байдужими , співпрацювали з нами, надавали нам допомогу у створенні належних умов функціонування ДНЗ. Дякую за співпрацю загальному батьківському комітету , та раді ДНЗ які з розумінням ставилися до проблем закладу, допомагали у придбанні матеріальних цінностей, приймали участь в організації дозвілля дітей.
     Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і проблем   закладу та хочу подякувати всьому колективу дошкільного навчального закладу за відповідальне і добросовісне ставлення до роботи, розуміння значущості Вашої праці, професіоналізм, активну життєву позицію.
   Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.
  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.
  Дякую за увагу!

 

 

 Звіт

завідувача Комунального закладу освіти 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401» 

Дніпровської міської ради 

Мущенко Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом та громадськістю 

за 2019  рік

 

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

1. Загальна характеристика

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401» Дніпровської міської ради розташований за адресою: пров. Крушельницької, 14, розпочав функціонування у 1985 році.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 12 груп та 220 місць для дітей від 2-х до 6 років. На сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп, серед яких 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку. Всі групи з українською мовою навчання.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей. Чергова група до 18.30.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення та схвалюється педагогічною радою закладу.

Згідно з типовим проектом дошкільного навчального закладу до складу групових приміщень входять приймальні кімнати з індивідуальними шафами для одягу дітей та полицями для взуття, лавами для роздягання; ігрові кімнати з набором меблів для навчання та вживання їжі, центрами розвитку та гри дітей; спальні та санітарно-побутові приміщення. Усі приміщення групових кімнат у повній мірі відповідають санітарним, педагогічним, естетичним вимогам, обладнані ростовими меблями, сантехнікою, незабороненим технічним обладнанням, наочно-дидактичними посібниками, художньою і дитячою літературою, спортивним та ігровим обладнанням, тощо.

Адміністрацією і педагогічним колективом створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів, залів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. 

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

• музична зала;

• спортивна зала;

• кабінет практичного психолога;

• методичний кабінет;

• медичний блок;

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

• спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

Цього навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало 275 вихованця, з них: 

• раннього віку – 58 дітей;

• дошкільного віку – 217 дітей;

• випущено до школи – 62 дитини.

За звітній період прийнято 13 дітей.

Групи комплектувались за віковими ознаками у червні-серпні за заявами батьків та враховуючи електронну реєстрацію до дошкільного навчального закладу.

Дошкільним навчальним закладом здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються 5-ти річні діти, що не відвідують навчальні заклади, з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультативної допомоги сім’ям. У закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5-ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. Всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.

3. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 35 працівників. Відповідно до затвердженого штатного розпису працюють 19 фахівців, з яких: завідувач - 1; вихователь-методист та практичний психолог - 1; вихователі - 12; музичний керівник – 2; інструктор з фізкультури – 1; керівник гуртка - 1; сестра медична старша – 1, з них 9 мають повну вищу освіту, 10 – неповну вищу освіту. Молодшого обслуговуючого персоналу – 16 працівник. З 05.06.2018 в дошкільному закладі зі штатного розпису виведена штатна одиниця інструктора з фізкультури та кастелянки на підставі наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 05.02.2018 № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради»

 Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 3 чол., перша категорія – 3 чол., друга категорія – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 4 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагога. Протягом 2018-2019 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу педагогічного досвіду, майстер-класи. 

Адміністрація дошкільного навчального закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

У дошкільному навчальному закладі здійснюється система безперервного підвищення кваліфікації педагогів за трьома напрямками:

- один раз у 5 років навчання на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО; 

- участь у методичних заходах міста, району (методичні об’єднання, засіданнях шкіл передового педагогічного досвіду та молодого фахівця, конкурси, семінари тощо);

 - самоосвіта педагогічних працівників.

4. Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- Конвенції про права дитини;

- Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція);

- Листів МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових актів.

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

    З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2018 - 2019 навчальному році зусилля педагогічного колективу були спрямовані на вирішення таких завдань:

 1. Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 2. Активізування знань педагогів та дошкільників щодо безпеки в умовах дошкільного закладу
 3. Вдосконалення взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою формування духовних цінностей особистості дитини засобами патріотичного виховання.
 4. Збереження та зміцнення здоров’я вихованців, забезпечення фізичного розвитку кожної дитини, оздоровлення дітей.
 5. Формування навичок здорового способу життя та безпечної життєдіяльності, свідомого ставлення до свого здоров’я засобами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Педагогічним колективом визначено наступні пріоритетні завдання на  2018-2019 н. р.:

 1. Активізувати знання педагогів та дошкільників щодо толерантності в умовах сучасності
 2. Вдосконалювати взаємодію дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою формування духовних цінностей особистості дитини засобами патріотичного виховання
 3. Продовжити виховувати почуття патріотизму спадщиною Сухомлинського В.О., як впливовий спосіб родинного виховання та любові до Батьківщини дітей дошкільного віку

Педагогічний колектив продовжував плідно працювати над вирішенням обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІVетап) яка відображає сучасний компетентний підхід до розвитку особистості дитини. У руслі цього підходу основною метою соціального розвитку дитини вбачається соціальна компетентність: здатність особистості діяти адекватно, конструктивно, гнучко в різних сферах та умовах життя, досягати успіху; пристосувати індивіда до групових норм, а також соціальної групи до окремого індивіда.

       З метою впровадження в практику навчально-виховної роботи Базового компоненту дошкільної освіти в 2018-2019 н. р. в дошкільному закладі працювала творча група із найбільш кваліфікованих, ініціативних, креативних педагогів, якою було розроблено план щодо налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до проблеми «Використання ІКТ- технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»

Річним планом роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Педагоги поглибили свої знання  беручи участь у консультаціях : «Гендерний аспект у вихованні дошкільників», « Виховання патріотичних почуттів у дошкільників за педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського», «Дудлінг та зентагл – корисне малювання для дітей і дорослих», а також семінарах, семінарах-практикумах,  з проблем: «Розвиток дрібної моторики руки за допомогою використання інноваційної методики роботи з гофрованим папером»,                     « Родинні традиції українського народу», «Лялька – мотанка», «Іграшки для режисерських ігор» тощо.

       Корисними для підвищення майстерності педагогів були проведені у закладі колективні перегляди: «Патріотичне виховання дошкільнят», «Мовленнєвий розвиток», «Правове виховання дітей старшого дошкільного віку» тощо.

        Керуючись нормативними документами та виконуючи завдання, намічені річним планом роботи, основну діяльність педагогічного колективу було спрямовано на виховання здорового фізично, духовно багатого, емоційно розвиненого покоління. Педагоги розуміють, що саме це і є фундаментом, на якому успішно розвиваються всі можливості дитини. Упродовж 2018-2019 навчального року в системі проводилась лікувально-профілактична робота з дітьми: заняття за авторською програмою М. М. Єфименка: гімнастика пробудження, заняття з фізичної культури, фізкультурні розваги, прогулянки з елементами фізичних вправ, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж. 

Згідно з медичними висновками огляду 62 дітей 6-ти річного віку, проведеним вузькими спеціалістами у квітні 2019 року встановлено та виявлено такі патології:

Хірургічна – 22 дітей:

- сколіотична постава – 2 дитини;

- плоскостопість – 7 дітей;

- пупкова грижа – 5 дітей.

ЛОР-патологія – 18 дітей:

- аденоїди – 9 дітей;

- хронічний тонзиліт – 4 дітей;

- гіпертрофія піднебінних мигдалин – 5 дітей;

Офтальмологічна – 2 дітей

Порушення розвитку мовлення – 26 дітей.

Показники патологій значно погіршилися, зросла в 2 рази кількість дітей з ЛОР та офтальмологічною патологією.

У структурі захворюваності дітей раннього та дошкільного віку перше місце посідають хвороби верхніх дихальних шляхів, друге – захворювання кістково-м’язової системи, третє – шлунково-кишкового тракту.

Аналіз захворюваності за 2019 рік свідчить, що 25% дітоднів пропущено через хворобу дітьми раннього віку, 16% - дітьми дошкільного віку. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Загальна картина захворюваності в ДНЗ показує, що в закладі комплекс оздоровчих та профілактичних заходів має позитивний вплив на стан здоров’я дітей, про що свідчать діагностичні показники захворюваності.

Для проведення оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі створено всі необхідні умови: функціонує спортивна зала, кімната психологічного розвантаження, придбано пересувні опромінювачі.

Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ДНЗ (ранкова гімнастика з корегувальними вправами, «гімнастика пробудження», повітряні ванни, прогулянки на свіжому повітрі, фізкультурні заняття на свіжому повітрі або у спортивній залі (залежно від пори року).

5. Якість реалізації освітніх програм

Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. 

Впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом тощо.

Окрім комплексної додаткової освітній програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», в дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми – для варіативної складової:

• «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

• «Граючись, вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. - Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);

•  «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формувань безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. (авт. Тимовський О., Репік І.)

Парціальні програми допомагають вихователям розширити, поглибити можливості розвитку особистості дитини та реалізувати пріоритетні напрями в діяльності дошкільного навчального закладу.

У 2018 - 2019 навчальному році на безоплатній основі велась робота гуртка з англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку, образотворчого мистетства та паперопластики «Кольорові долоньки» – для дітей середнього дошкільного віку.

Музично - естетична діяльність у дошкільному навчальному закладі здійснюється музичними керівниками Осняч В.М. та Стасенко І.І, які на високому рівні проводять музичні заняття, святкові ранки, розваги де педагоги розвивають здібності кожної дитини і знаходять підхід до кожної дитини індивідуально. Вони навчають дітей любити співати пісні, вміти слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися, формують у дітей естетичний смак. 

Психологічну службу в дошкільному навчальному закладі представляє практичний психолог Візгалова Дарина Григорівна, яка допомагає розкрити нові грані характеру дітей, допомагає їм стати впевненішими, товариськими і життєрадісними. Систематично проводиться діагностична робота - це психологічне обстеження груп дітей з метою виявлення рівня розвитку або причин, які гальмують цей розвиток. Цей напрямок здійснюється у формі планової діагностики або діагностики по запиту педагогів, батьків, адміністрації, і є важливим підготовчим етапом для подальшої корекційно-розвивальної роботи. Практичний психолог використовує тестування, спостереження, анкетування, бесіди з дітьми та батьками, аналіз продуктів дитячої творчості (малюнків, аплікацій, поробок). 

Головною метою роботи колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2019 року було обстежено 62 дітей старших груп ДНЗ.

Аналіз результатів моніторингу показав, що високий рівень у 22 дітей (36%), середній рівень у 36 дітей (62%), низький рівень – 2 дітей (2%). Найкращі показники старші дошкільники мають у фізичній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається середній рівень у пізнавальній та мовленнєвій лініях розвитку.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 

Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у дітей сформовано належний рівень знань. Вони вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі. 

Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:

Висновок: дані наведені в графіку, свідчать про те, що високий рівень компетентності мають 36% дітей, середній рівень компетентності 62%, лише 2% дітей мають низький рівень, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу та готовність дітей долати перші труднощі шкільного життя.

6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 401 здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Мущенко Тетяна Вікторівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному навчальному закладі прийнято такі форми самоврядування:

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• піклувальна рада ДНЗ;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

• комісія з охорони праці;

• пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача дошкільного навчального закладу у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:

1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2. Складання бюджетного запиту на 2020 рік;

3. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ДНЗ (ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання, групових осередків, підсобних приміщень, висадження квітів та кущів, омолодження застарілих дерев, завезення піску тощо);

4. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

5. Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач сплановано керує нею. За наслідками обліку дітей, електронній черзі у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу психолого-педагогічного консультативного пункту.

6. Колектив постійно працює над створенням прозорості та позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет-сайті «Класна оцінка». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців. Цікаві статті, фотогалерея,  висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З початку 2019 року на особистому прийомі у завідувача ДНЗ були 34 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування, оформлення дитини до ДНЗ, організація харчування, умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Всі питання розглянуті, надані відповіді та прийняті позитивні рішення. Вирішено позитивно 34 звернень. Відмовлено - 0

7. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). 

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, батьківський комітет та піклувальну раду ДНЗ.

7. Організація роботи із сім’ями вихованців.

Працюючи з дітьми, педагоги враховують вплив родини на формування творчих здібностей інноваційної особистості. З цією метою з кожною родиною намагаються налагоджувати тісний контакт. Робота з батьками організовується у вигляді індивідуальних бесід, батьківських зборів, консультацій, анкетувань. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків шляхом проведення різнопланової системної роботи.

Аналізуючи результати проведеної роботи, педагоги планували подальшу двосторонню виховну роботу – з вихованцями та їхніми батьками. У взаємозв’язку з практичним психологом педагогами кожної вікової групи розроблені консультації-рекомендації для батьків з проблемних питань.

Для розширення інформаційного поля батьківської громадськості працює Інтернет – сайт «Класна оцінка». Цікаві статті, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей. Також в Інтернет мережі існує постійно діюча електронна черга зарахування дітей до закладу.

Загальні батьківські збори в дошкільному навчальному закладі проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків. В їх проведенні використовуються активні форми роботи: елементи тренінгу, консиліуми, обмін досвідом, практикуми та інше.

В основу взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.

8. Соціальна активність дошкільного навчального закладу

Працівники дошкільного навчального закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. Упродовж 2019 року педагогічний колектив брав участь у:

• очному етапі обласного конкурсу «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців дошкільних навчальних закладів;

• щорічній акції «За чисте довкілля»;

• огляді-конкурсі на кращий ігровий майданчик перед початком літнього оздоровлення дошкільників;

9. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. 

Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку дошкільного навчального закладу відповідно до умов Договору від 05.03.2018 року № 401/С UA-2018-01-29-004243-c і в строки, встановлені цим Договором. 

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування для батьків становить: для груп раннього віку – 12 грн. 73 коп., для дошкільних груп  - 20 грн. 52 коп. 

Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації дошкільного навчального закладу за прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.

На центральному вході в заклад оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Біля харчоблоку розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (3 чол. безкоштовно),  діти з багатодітних родин (9 чол. 50% від вартості харчування), діти, батьки яких знаходяться в АТО (10 чол. безкоштовно), 1 дитина – інвалід безкоштовно.

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

• Конституція України;

• Конвенція ООН про права дитини;

• Закон України «Про охорону дитинства».

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

• надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;

• формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

• створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

Особлива увага в дошкільному навчальному закладі приділяється сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах. Педагоги розробляють індивідуальні програми педагогічного супроводу цих сімей. Забезпечено постійне оновлення банку даних на сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах. З ними плідно працює психологічна служба.

За результатами проведеної роботи у закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5 – ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. За звітний період всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.

11. Система роботи дошкільного навчального закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, розроблені поради, рекомендації, пам’ятки для батьків та розміщені в інформаційних куточках.

Упродовж року під час проведення Тижнів безпеки дитини та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад, травень), вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі через бесіди «Твої дії в разі небезпеки», «Наодинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», під час проведення інтегрованого заняття «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто», пригадали правила поводження з електроприладами, небезпечними предметами, на водоймах та в лісі, прийняли участь у розвазі «Твоя безпека – твоя уважність», сюжетно-рольових іграх «Сім’я», «Швидка допомога», «Пожежники», у моделюванні ігрових ситуацій, спрямованих на формування навичок телефонної розмови, безпечної поведінки вдома та на вулиці. Діти брали участь разом з батьками у конкурсі малюнка «Небезпечні речі» та «Діти на вулиці».

Для попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті адміністрацією закладу розроблені комплексні заходи з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм.

З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі адміністрацією проводяться різні види контролю із залученням членів комісії з техніки безпеки, організації охорони праці та профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.

Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: оновлені папки-пересувки, ширми: «Допоможи собі сам», «Сірники не іграшка», «Дитина на вулиці».

В групах плануються та проводяться тематичні заняття та розваги з дітьми по безпеці життєдіяльності в побуті, на дорогах, створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В дошкільному навчальному закладі в холі розміщено наочні яскраві куточки для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, на дорозі, під час пожежі.

У роботі з батьками з цього питання було проведено наступні заходи: загальні батьківські збори «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема» (рекомендації, обговорення небезпечних ситуацій), бесіди «Як запобігти, як допомогти», конкурс «Небезпечні речі для кмітливої малечі» (малюнок, аплікація про надзвичайні ситуації), практичні заняття «Дії батьків під час нещасного випадку», зустріч з лікарем «Профілактика отруєнь», вікторина «Стихійні лиха»(правила поведінки під час їх виникнення), просвітницької роботи «Поведінка дорослого й дитини в зоні стихійного лиха». 

За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.

В дошкільному навчальному закладі за запитом батьків організована робота охоронного агентства «Центуріон-04» з 9.00 – 17.00, що сприяє найбільш безпечному перебуванню дітей в дошкільному навчальному закладі.

12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2019 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників ДНЗ, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів) та придбання господарчих товарів

ПРИДБАНО:

 1.  

Миючий засіб 

840,00

 1.  

Пральний порошок

2400,00

 1.  

Праска

1699,00

 1.  

Принтер БФП Епсон ХР 342.

2026,00

 1.  

Друкована література

2300,00

 1.  

Мішки з клейонки – 11 шт.

929,17

 1.  

Мішки з тканини – 11 шт.

1934,75

 1.  

Замки навесні

390,00

 1.  

Змішувач -5

3000,00

 1.  

Чашка100 мл. розлівна-20 шт

240,00

 1.  

Чашка100 мл. конусна-40 шт

600,00

 1.  

Чашка200 мл. 13 шт

195,00

 1.  

Комплект чорнил для принтера

273,00

 1.  

Термометри медичні

151,00

 1.  

Стенди настінні «Безпека»

1078,00

 1.  

Акустична система

6000,00

 1.  

Світловий прилад

1000,00

 1.  

Пральна машина – 2 шт.

6000,00

 1.  

Газонокосарка

1699,00

 1.  

Квіти штучні різні

316,34

 1.  

Корзина із лози – 42 шт.

798,00

 1.  

Пісок – 10 т.

2000,00

 1.  

Сітка канілірована

6861,00

 1.  

Фарба емаль ПФ – 26 бан.

4308,94

 1.  

Світильник

200,00

 1.  

Стійка акустична

545,00

 1.  

Колонка акустична

450,00

 1.  

Подовжувач

750,00

 1.  

Електроди для зварювання

130,00

 1.  

Мийка високого тиску

3850,00

 1.  

Бокс для ключів

383,76

 1.  

Ремонт ізолятора

3200,00

 1.  

Рукав пожежний

540,00

 1.  

Термометрі кімнатні – 8 шт.

224,00

 1.  

Віночки дитячі «Українські» - 6 шт.

360,00

 1.  

Комп’ютер б/у

700,00

 1.  

Гардини гр.9

3790,00

 1.  

Гардини гр.8

3240,00

 1.  

Гардини в коридор

1380,00

 1.  

Заміна та установка дверей в музичну залу

3800,00

 1.  

Хітон 9 шт.

1205,00

 1.  

Фартух – 12 шт.

700,00

 1.  

Ліхтарик

150,00

 1.  

Тканина для миття підлоги – 50 мет.

850,00

 1.  

Контейнери с ркришкою для хліьа

601,00

 1.  

Іграшки дитячі

2500,00

 1.  

Методична література та навчально дидактичні посібники

2900,00

      48

Проведено горяче водопостачання в гр.8, 9, 2, 7, 3, 5

4500,00 

 1.  

Канцтовари

4300,00

 1.  

Спортінвентар

500,00

 

 

84287,96

 

 

Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу. 

Висловлюємо вдячність батьківському комітету, який допомагає педагогічному колективу у проведенні ремонтних робіт у групах та на території дошкільного навчального закладу, створенні сприятливого мікроклімату для гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, що відповідає сучасним вимогам стандартів освіти.

 

Завідувач КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 401» Т.В. Мущенко

 


1
2