Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №401
Звіт керівника

Звіт завідувача за 2016 – 2017 н.р.                                                                                                              
Комунального закладу освіти                                                                               
“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401”                                        
Дніпровської міської ради                                                                         
Кулебякиній Світлани Денисівни                                                                                    
перед педагогічним колективом та громадськістю  
                                          
  Порядок денний:
1. Вибір лічильної комісії                                                                                                                                    
2. Звіт завідувача.                                                                                                                                                        
3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).                        
4. Таємне голосування.
І. Слухали:
Гриценко Я.Є., яка запропонувала в лічильну комісію обрати  7 чоловік,                                   
а саме:                                                                                                                                                                 
практичного психолога – Грибовську Т.О.                                                                              

Представників батьківської громади :                                                                                       
Садовникова О.В.(гр. №2), Гладка Е.Г.(гр.№3),

Пискун О.В.(гр.№5),              
Куличенко П.Ю. (гр.№7), Ацута Н.В.(гр.№9),
Матвиєнко А.В.(гр.№10).
Виступили:
Ващенко Д.С. запропонувала проголосувати за них списком.
Ухвалили: 
В лічильну комісію обрати  7 чоловік
Результати голосування:  за – 200
                                       проти – 0
                                       утрималися – 0 .
ІІ. Слухали:
Завідувача  Кулебякіну С.Д. про роботу дошкільного навчального закладу.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:                                                                                                                                                              
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.


Завдання звітування:                                                                                                                                                                                          
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.                                                                                                                                                      
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.


Дошкільний навчальний заклад № 401 Амур-Нижньодніпровського району працює з 1985 року.
Юридична адреса: 49125 м. Дніпро,
пров. Крушельницької, 14
т.: 761-84-15.
Розрахований на 12 групи з наповнюваністю 220 дітей.                                                  
На даний час в дошкільному закладі функціонує 11 груп раннього та дошкільного віку:                                                                                                                                          
- раннього віку - 3;                                                                                                                          
- дошкільного віку – 8
з них:
молодший дошкільний вік – 3;
середній дошкільний вік – 2;
старший дошкільний вік – 3.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 327 дітей дошкільного віку.  
Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Всі вікові групи працюють 10.30 годин.  

Вихідні дні: субота, неділя та святкові

Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи - 7.00

Закінчення - 17.30

Чергова група - 17.30 - 18.30                                                                                                                      
До послуг дітей в дошкільному закладі спортивна зала з ігровим та спортивним обладнанням, музична зала, кабінет практичного психолога та керівника гурткової роботи, медичний блок.                                                                               Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:                                                             

- Конституції України;                                                                                                                
- Закону України «Про освіту»;                                                                                                             

- Закону України «Про дошкільну освіту»;                                                                             

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;                                                                                         

- Закону України «Про охорону праці»;                                                                                      

- Закону України «Про цивільну оборону»;                                                                                  

- Закону України «Про дорожній рух»;                                                                                           

- Закону України «Про відпустки»;                                                                                                      

- Закону України «Про мови»;                                                                                                   

- Базового компонента дошкільної освіти (2010 р. зі змінами);                                                                           

- Комплексною додатковою освітню програмою «Дитина в дошкільні роки», а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими інструкціями та річного плану роботи.   
   В КЗО ДНЗ №401 працює 50 співробітників, 23 з них педагогічних працівників, 27 особи – обслуговуючий та технічний персонал.                                                                                               
   Навчально - виховну роботу здійснює педагогічний колектив - 23 педагога:
                   - фахівців з вищою педагогічною освітою - 15;
                   - із середньою спеціальною - 9 (41%);
                   - із спеціальною не педагогічною -  1 (4%).
                   - кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 11
                   - перша категорія – 2;
                   - друга категорія – 2;
                    - вища категорія – 2;
                   - тарифний розряд – 9;
                   - звання «вихователь-методист» - 2;
                   - звання «старший вихователь» - 1.
    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Рівень майстерності педагогів достатньо високий.
   Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ДОІПОПП.
   Щороку в дошкільному закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників та атестацію.                                                                                                                    Методичним кабінетом дитячого закладу проводяться педагогічні ради, майстер класи, тренінги, консультації, семінари, семінари-практикуми для педагогів.


Охоплення навчанням дітей 5- річного віку.


«Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №401, до складу якої входять педагогічні працівники.
Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.
   Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.


Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі.


    Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.
   Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.
   В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Галушко В.Л, систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.
    На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.    

Протягом року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педагогічні технології, були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.                                          

Педагоги закладу регулярно відвідували методичні об’єднання, школу ППД, майстер-класи.


Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.


   Для розвитку та реалізації здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює гурток з англійської мови.


Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.
Залучення додаткових джерел фінансування.     
   

                                                                    

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.                                                                                                                    

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:
- за кошти депутату придбано медіа проектор та екран, а також металопластикові вікна груп №2, №1, №8 та кімнати практичного психолога;
- придбано кріплення для медіа проектору та шнури для його підключення;
- відремонтована витяжка на харчоблоці;
- відремонтована стеля груп №10 та харчоблоку;
- зроблена огорожа дитячої площадки (дерев`яна);
- зроблен поточний ремонт групи №2, №6; №10;
- водонагрівач електричний;
- придбані двері (4 одиниці) та аксесуари до них;
- жалюзі та світильники (6 од.);
- столи 4-х местні (4 од.);
- замінений ковролін у спортивній залі;
- придбано лінолеум, гардини, килим, накидки для дитячих стільців (30 одиниць) для музичної зали;
- придбана фарба для фарбування майданчиків та групових кімнат;
- придбані миючи засоби (сода кальцінована, дезактін) тощо.

 

  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.


    Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
   Медична сестра закладу Кулак Т.І. здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий  медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
   Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».
   Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
   Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;
- організація догляду за дітьми;
- робота з колективом по ОП, ОБЖД;
- навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД;
- робота з батьками.
    Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дітей під час перебування в дошкільному закладі.
  Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.д.


Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників.


   Станом на 25.10.17 р. КЗО  ДНЗ № 401 відвідує 327 дітей. Особовий склад працівників становить 50 осіб. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось за двотижневим (осіньо-зимовим та весняно-літнім) меню, яке погоджено в Держсанепідслужбе.
   Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
   З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.
    Хочу висловити подяку всім батькам які не були байдужими , співпрацювали з нами, надавали нам допомогу у створенні належних умов функціонування ДНЗ. Дякую за співпрацю загальному батьківському комітету , та раді ДНЗ які з розумінням ставилися до проблем закладу, допомагали у придбанні матеріальних цінностей, приймали участь в організації дозвілля дітей.
     Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і проблем   закладу та хочу подякувати всьому колективу дошкільного навчального закладу за відповідальне і добросовісне ставлення до роботи, розуміння значущості Вашої праці, професіоналізм, активну життєву позицію.
   Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.
  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.
  Дякую за увагу!